+48 505337967

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI W O.W. POD STOKIEM

ADMINISTRATOREM danych w obiekcie POD STOKIEM i bezpośrednim

Odpowiedzialnym jest URSZULA BES- KIEROWNIK , obsługujący Obiekt.

W ramach ustawy zgodnie z atr. 12 RODO Obiekt kieruje się następującymi zasadami :

**zasada minimalizacji danych/ oznacza to , ze dane podawane przez Gościa umożliwiają prawidłową realizację usługi hotelarskiej/

**obiekt nie dokonuje kopii dowodów osobistych i innych dokumentów,

** obiekt nie udostępnia Gościom kserokopiarek, komputera do celów

prywatnych.

**dane jakie obiekt gromadzi tylko te dane które pozwalają mu realizować usługę hotelarską , możliwe jest zbieranie numeru Pesel.

** Gość Obiektu ma prawo być zapomnianym , co oznacza jeżeli gość złoży wniosek / nawet ustny/ to POD STOKIEM jako obiekt zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje zarówno papierowe jak i elektroniczne , w dniu zakończenia usługi hotelowej.

** POD STOKIEM/ OBIEKT/ skutecznie zabezpiecza dane osobowe przed ujawnieniem Osobom trzecim.

Dokumenty dotyczące ochrony Danych Osobowych jakie musi posiadać POD STOKIEM w kontekście obowiązku meldunkowego :

 

** Hotele i Obiekty nie mają prawa meldunkowego/ obowiązek został zniesiony 31XII 2012/ POD STOKIEM zbiera dane na podstawie własnej Karty Pobytowej.

Karta pobytowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy o świadczeniu usługi hotelarskiej.Dane podawane przez Gościa ograniczamy do minimum ** Imię , Nazwisko, Pesel, Marka i kolor samochodu.

Na wyrażne żądanie Gościa informacji dodatkowych o procedurach RODO może udzielić Administrator Danych Osobowych.